Hej bästa APL-elev!

Nu är det dags för kanske din första, eller en av alla dina APL-perioder under din skoltid. Vi på Holfast är en koncern som består av fyra åkerier: Beves, Godsservice Karlstad, Godsservice Borås & RRE Åkeri. Inom koncernen ligger även vårt utbildningsföretag YFUV. Vår förhoppning när vi tar emot APL-elever är att hitta våra framtida medarbetare. Vi kan nästan utlova att genomför du ett bra jobb och ger ett gott intryck under dina APL-perioder hos oss är chansen mycket god för att få sommarjobb och vidare anställning inom koncernen!

För att din praktikperiod skall bli så bra som möjligt för både dig som elev och för oss som företag ställer vi följande krav:

  • Du som elev ansvarar för kontakten med chauffören och gör upp tider och samlingsplats. Viktigt att du kommer i tid samt att du parkerar på rätt anvisad plats. Vid osäkerhet stäm av med chauffören i samband med första kontakt.
  • Du som elev ansvarar för att bära varselkläder + skyddsskor (vid osäkerhet prata med din lärare eller chauffören du ska åka med).
  • Vi ställer som krav att du deltar aktivt i det arbete vår chaufför utför. Exempelvis medverka att lossa och lassa gods, hjälpa till med godset till kund, glatt och positivt bemötande mot kunder, lärdom kring våra linjer, intresse kring fordon mm.
  • Har du kommit så långt i din praktik att du själv kör något av våra fordon ställer vi som krav att du inför turen har en genomgång av fordonet samt sätter dig in i vart och vad det är vi kör.
  • Utvärdering sker utifrån skolans ”uppföljningsenkät” samt att vår HR tillsammans med chauffören genomför en utvärdering kring din APL-period. Här värderas kunskap, engagemang, intresse och socialt bemötande. Detta ligger sedan till grund för ev vidare anställning under sommaren och framåt.
  • Vi påminner om att inte glömma att kopiera färdskrivarkorten löpande under din praktikperiod hos oss. Efter sista dagen måste förarkortet kopieras!
  • Tänk på att följa lokala säkerhetsföreskrifter.


Vi önskar dig än en gång varmt välkommen till oss och stort lycka till!