Vid frågor kontakta vår HR-chef:

Malin Karlsson
malin@holfast.se
0720-80 85 60