Bröderna Oscarssons Åkeri

Bröderna Henry, Denis och Aste Oscarsson grundade företaget 1928. Efter faderns död 1925 började de utbilda sig till chaufförer. De köpte först en 1,5 tons Chevrolet och utbytte den 1931 mot en ny av samma märke. Bröderna Henry och Denis körde då timmer för Jävåns AB och för Uddeholms AB. Bröderna har nu tre lastbilar och en personbil. Körningar beställs genom bilcentralen och alla fyra vagnarna är anslutna till denna. Sex anställda arbetade då i företaget.

Efter några år löste Aste ut sina två bröder och blev ensam ägare till Oscarsons Åkeri. Under senare delen av 50-talet började Aste att köra för Bilspedition och fick då Göteborgstrafiken. I mitten av 60-talet tillkom Norrlandstrafiken med Sundsvall, Örnsköldsvik samt Östersund och denna trafik utvecklades senare till att gälla hela Norrlandsregionen.

1975 ändrades bolagsformen på Oscarsons Åkeri till att bli ett Aktiebolag och namnet ändrades till Oscarsons Transport AB. Lave Oscarson, Astes son, blev delägare till 50 %, Lave hade då arbetat i företaget sedan 1957.

BGAB Godsservice i Karlstad AB, en del av Holfast koncernen

1977 uppkom ett behov av lokaltrafikbilar från Bilspedition (nuvarande DB Schenker). Ett bolag som kom att heta Bilspedition Godsservice i Karlstad AB bildades av Bilspedition, Oscarsons Transport AB, Ivan Svensson, Botvid Karlsson, Emilssons och Stig Gustavsson. Bilspedition ägde 50 % och de övriga fem delägarna delade på resterande 50 %. Efter uppstarten av lokaltrafikbilarna tillkom ett behov av kretstrafik, och den första kretstrafiklinjen blev Molkom – Filipstad.

1987 köpte Oscarsons Transport AB ut de övriga delägarna och blev ensam ägare till Godsservice. Laves barn, Oscar och Helené, började arbeta inom familjeföretaget, verksamheten växte och fler linjer tillkom. År 2004 bytte företaget namn till Holfast.

Godsservice ingår idag i Holfastkoncernen och utför idag godstransporter (krets och lokalt) åt DB Schenker. Godsservice har sitt säte i Karlstad och har omlastningscentral i Arvika.

Vi har idag ca 110 anställda, 69 bilar 45 släp och 4 paketbilar.